Według stanu na lipiec 1989 roku, w granicach obecnego województwa warmińsko-mazurskiego funkcjonowało około 215 jednostek PGR-ów, które obejmowały pół miliona hektarów. To stanowiło około 20 procent powierzchni całego obecnego województwa. Obecny rząd, jako pierwszy zajął się systemowym wsparciem rozwoju terenów popegeerowskich. Obszary dotychczas zaniedbane, dopiero teraz stać na realizację inwestycji tak kluczowych z punktu widzenia mieszkańców, jak: wodociągi i kanalizacje, nowe drogi i świetlice czy cyfryzacja.

Rządowe wsparcie dla mieszkańców gmin popegeerowskich
W ramach ubiegłorocznej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dofinansowanie w wysokości blisko 47 mln zł otrzymały 52 projekty realizowane w 47 gminach popegeerowskich z województwa warmińsko-mazurskiego

RFIL - PGR

Pomoc gminom popegeerowskim z ubiegłorocznej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na sfinansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w gminach, w których funkcjonowały niegdyś państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Dotacje z budżetu państwa trafiły do samorządów m.in.: na budowę dróg, chodników, kanalizacji sanitarnej, obiektów użyteczności publicznej, obiektów sportowych czy świetlic.

Ten pierwszy program wsparcia gmin, w których kiedyś funkcjonowały PGR-y, spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. Świadczyła o tym ogromna liczba złożonych wniosków. W całym województwie warmińsko-mazurskim dofinansowanie uzyskały 52 projekty inwestycyjne w 47 gminach, do których trafiło prawie 47 mln zł.

III edycja Polskiego Ładu

W tym roku do gmin popegeerowskich z naszego województwa trafi blisko 320 mln zł z III edycji Polskiego Ładu. Samorządy będą mogły przeznaczyć otrzymane pieniądze na przebudowę dróg, budowę sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, czy świetlic wiejskich

W tym roku do naszego województwa trafią kolejne rządowe środki – blisko 320 mln zł! Otrzymane pieniądze samorządy przeznaczą m.in. na: przebudowę dróg, budowę sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, świetlic wiejskich. III edycja Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych była skierowana do regionów, w których funkcjonowały tzw. PGR-y. Gminy te zostały pominięte przez wcześniejsze władze w procesie transformacji. Teraz rząd Prawa i Sprawiedliwości naprawia błąd poprzedników i wyrównuje szanse.

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych to bezpośrednie wsparcie dla samorządów, które odpowiada na potrzeby mieszkańców. To bezzwrotne dotacje na inwestycje dla gmin i powiatów. W naszym regionie zrealizujemy 135 inwestycji. Współpraca rządu i samorządu daje efekty w postaci inwestycji, które spełniają oczekiwania mieszkańców. To gwarantuje zrównoważony rozwój województwa i całego kraju.

Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów

Wcześniej nasz region otrzymał także ponad 80 mln zł na sprzęt komputerowy dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR-ów w ramach projektu „Wsparcie dzieci i wnuków pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. W naszym regionie złożono 115 wniosków, a województwo warmińsko-mazurskie otrzymało kwotę ponad 80 mln zł dofinansowania.