Znane jest już uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, który nakazał Sądowi Okręgowemu w Olsztynie ponowne rozpatrzenie sprawy lustracyjnej byłego posła Adama Krzyśkowa.

Sąd mógł się pomylić

- Sąd Okręgowy nie ustosunkował się do wszystkich okoliczności, które można było ustalić na podstawie zebranych dowodów. Tym samym ustalenia sądu mogą być błędne, a to w końcu miało swoje przełożenie na treść wyroku – poinformował nas Janusz Sulima, rzecznik Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.