Samorządy powiatowy i rozoski wspólnymi siłami przebudują jeszcze w tym roku drogę w Łuce.

Sami zbudują drogę
Rok temu przebudowy doczekała się droga Dąbrowy-Antonia. Teraz przyjdzie kolej na Łukę.

Starostwo zabiegało o dofinansowanie tej inwestycji i jednocześnie remont mostku w Łuce w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Ministerstwo wniosek odrzuciło, doszukując się w nim błędów formalnych. Oba samorządy postanowiły jednak przebudować drogę w Łuce własnymi siłami.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.