W czwartek 27 maja obchodzimy święto samorządu terytorialnego. W tych dniach znaleźliśmy się też na półmetku jego bieżącej kadencji. To dobra okazja do podsumowania dokonań naszych przedstawicieli na szczeblu gmin, miast, powiatu i województwa.

W tym i następnym wydaniu „Kurka” zaprezentujemy to, czym nasi samorządowcy chcieliby się pochwalić Dziś na stronach redakcyjnych przedstawiamy oceny przedstawicieli Rady Miejskiej w Szczytnie: przewodniczącego Tomasza Łachacza i radnej opozycyjnego klubu Prawa i Sprawiedliwości Teresy Moczydłowskiej. W tym numerze prezentujemy też podsumowania dokonane przez samorządy: gminy Wielbark i gminy Rozogi. Za tydzień zamieścimy kolejne.

MÓJ SUBIEKTYWNY BILANS

Samorządy na półmetkuTOMASZ ŁACHACZ, przewodniczący Rady Miejskiej w Szczytnie:

PLUSY

- kontynuacja dobrych pomysłów z poprzedniej kadencji: termomodernizacja placówek oświatowych, rewitalizacja ruin zamku w Szczytnie,

- przystąpienie do rządowego programu rozwoju budownictwa mieszkaniowego,

- rozpoczęcie prac nad strategią rozwoju miasta,

- przystąpienie do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

- członkostwo w Stowarzyszeniu „Cittaslow – Międzynarodowa Sieć Miast Dobrego Życia”, co stwarza szansę na pozyskanie dodatkowych środków na rozwój miasta,

- nawiązanie współpracy partnerskiej z Gminą Batočina w Republice Serbii,

- utworzenie Sportowej Szkoły Podstawowej,

- zachowanie równowagi finansów miasta,

- uruchomienie procedur związanych z projektowaniem obwodnicy miasta.

Co się nie udało:

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.