Miniony rok nie był najlepszy dla szczycieńskiej policji. W ciągu kilkunastu ostatnich miesięcy komenda powiatowa odnotowała spadek wykrywalności najbardziej uciążliwych dla mieszkańców przestępstw, takich jak rozboje, kradzieże i uszkodzenia mienia. Komendant powiatowy insp. Cezary Gołota wyniki te tłumaczy m.in. reorganizacją, jaką ostatnio przeszła jednostka. Wciąż też, wraz z zastępcą komendanta wojewódzkiego, apeluje do samorządów o finansowe wsparcie.

Samorządy, pomagajcie!

MNIEJSZA PRZESTĘPCZOŚĆ, MNIEJ ETATÓW

Okazją do podsumowania pracy szczycieńskiej policji była narada roczna, która odbyła się w miniony czwartek (23 stycznia). Udział w niej wzięli m.in. licznie przybyli samorządowcy z terenu powiatu oraz zastępca komendanta wojewódzkiego policji podinsp. Adam Kall. Statystyki dotyczące efektów pracy stróżów prawa przedstawił komendant powiatowy insp. Cezary Gołota. Omówił on także sytuację kadrową jednostki. W 2013 roku liczyła ona 144 etaty policyjne. Szesnastu funkcjonariuszy zostało zwolnionych ze służby, w tym pięciu w trybie dyscyplinarnym. W czterech przypadkach powodem były zarzuty korupcyjne. Jeden z policjantów stracił pracę za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu. W sumie od 2011 roku liczba etatów w szczycieńskiej komendzie zmniejszyła się o dziesięć. Jak tłumaczył komendant Gołota, jest to efekt spadku dynamiki przestępczości. – Zgodnie z zarządzeniem komendanta głównego jednostki, które mają mniejszą przestępczość, oddają etaty tym, gdzie jest ona większa – wyjaśniał.

W minionym roku wszczęto więcej postępowań wyjaśniających dotyczących dyscypliny policjantów. Przeprowadzono ich łącznie 43, z czego stwierdzono 29 przewinień. Jak zapewniał szef szczycieńskiej policji, były one mniejszej wagi i zakończono je rozmowami dyscyplinującymi. Mieszkańcy niezadowoleni z pracy miejscowych stróżów prawa skierowali do komendanta 38 skarg. Tylko 9 z nich uznano za zasadne. – Dotyczyły one sposobu przeprowadzenia interwencji, niekulturalnego stosunku do obywatela, nieprawidłowo przeprowadzonego postępowania w sprawach o wykroczenia, bezczynności czy opieszałego załatwiania sprawy – wyliczał komendant.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.