W Jedwabnie w miejscowym Parku Gminnym w ramach projektu pod nazwą „Budowa sceny plenerowej w Jedwabnie” powstaje scena o powierzchni 80 metrów kwadratowych.

Scena w Jedwabnie
Scena plenerowa w Jedwabnie w trakcie budowy (zdjęcie ze zbiorów Mazurskiego Stowarzyszenia Regionalnego)

Realizatorem tej inwestycji jest Stowarzyszenie Kulturalne „Tanecznik”, prowadzące na co dzień Zespół Pieśni i Tańca „Jedwabno”. Budowę sceny wsparła Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” w Nidzicy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 finansowanym ze środków Unii Europejskiej. Kwota dofinansowania inwestycji z tego źródła wynosi 88 023 zł. Partnerem „Tanecznika” w realizacji tego projektu są podmioty z różnych sektorów życia społecznego i gospodarczego. Jako instytucja publiczna inwestycję wspiera Gmina Jedwabno, jako przedsiębiorca Zakład Gospodarki Komunalnej w Jedwabnie Spółka z o.o., natomiast jako organizacja pozarządowa Mazurskie Stowarzyszenie Regionalne z Szuci. Wykonawcą inwestycji jest firma DEST Elżbieta Dionizy Worobiej z Jedwabna. Scena plenerowa będzie służyć różnorodnym występom artystycznym mającym miejsce w Parku Gminnym w Jedwabnie.

DLACZEGO DREWNO?

W zamyśle pomysłodawców i inicjatorów budowy sceny było nawiązanie do dawnych budowlanych tradycji Jedwabna. Zarówno stylem jak i budulcem. Stąd głównym materiałem użytym do budowy sceny jest drewno. Przez szereg stuleci służyło ono mieszkańcom tej miejscowości jako podstawowy budulec do wznoszenia budynków mieszkalnych i gospodarczych, co potwierdzają zachowane stare zdjęcia i pocztówki. Zabudowa Jedwabna w przeważającej większości była wówczas drewniana, aż do początków XX wieku. Charakteryzowała się bogactwem stylów i wzorów. Nawet dawny średniowieczny krzyżacki zameczek myśliwski w Jedwabnie, który przetrwał do 1827 roku i służył tutejszym pastorom za plebanię, w dużej części był zbudowany z drewna. Zasobność tutejszych lasów spowodowała, że od pradawnych czasów był to tutaj jeden z najtańszych i najbardziej dostępnych materiałów budowlanych. W szczególności również dla ubogiej ludności mazurskiej. A lokalni budowlańcy i cieśle potrafili stworzyć z niego prawdziwe perełki architektoniczne. Lasy i drewno są oczywistym wyznacznikiem architektury i budownictwa jak również krajobrazu okolic Jedwabna po dzień dzisiejszy, tym bardziej iż lesistość Gminy Jedwabno wynosi 69% jej powierzchni, co plasuje ją na drugim miejscu pod tym kątem w całym województwie warmińsko – mazurskim po gminie Ruciane – Nida (72 %). Również duża część mieszkańców gminy Jedwabno utrzymuje się z pracy w lasach, a także są one jednym z głównych miejscowych atutów turystycznych obok jezior.

Scena w Jedwabnie
Jarmark wiejski w Jedwabnie w początkach XX wieku. W tej mazurskiej wsi powszechna była wówczas jeszcze drewniana zabudowa, do której nawiązuje architektonicznie obecnie budowana scena plenerowa w Jedwabnie (pocztówka ze zbiorów Mazurskiego Stowarzyszenia Regionalnego)

JARMARCZNE TRADYCJE

Szczególnego kolorytu tej dawnej drewnianej zabudowie nadawały jarmarki, organizowane w Jedwabnie kilka razy w roku aż do chwili wybuchu I wojny światowej. Kupić i sprzedać można było na nich wszystko: produkty rolne z gospodarstw, żywność, zwierzęta gospodarskie, ubrania i stroje, maszyny i urządzenia rolnicze, meble i wyposażenie domowe, przedmioty codziennego użytku itd. Można było się na nich dobrze najeść i napić a także zabawić. W trakcie owych jarmarków wszystkie ulice Jedwabna pełne były różnorodnych stoisk i kramików, sprzedających i kupujących, zwykłych ciekawskich i gapiów jak również ludzi ubijających poważne interesy. Do tych tradycji jarmarcznych Stowarzyszenie Kulturalne „Tanecznik” nawiązuje, organizując Festiwal Folklorystyczny, w trakcie którego w Parku Gminnym w Jedwabnie wystawia się sporo stoisk i wystawców. Taki charakter ma mieć również oficjalne otwarcie budowanej sceny plenerowej w Jedwabnie, które odbędzie się w dniu 11 września. W Parku Gminnym swoje stoiska wystawi wówczas szereg miejscowych wystawców a na nowej scenie wystąpi wielu lokalnych artystów z Gminy Jedwabno. Ma to być lokalne święto nawiązujące do dawnych kolorowych jarmarków w starym „drewnianym” Jedwabnie sprzed ponad wieku.

Witold Olbryś

Prezes Mazurskiego Stowarzyszenia Regionalnego