Żaden z trzech projektów zgłoszonych przez samorządy szczycieńskie nie zakwalifikował się do wstępnej listy rankingowej na dofinansowanie w 2014 r. przebudowy dróg lokalnych. Szanse mogą powrócić, gdy rząd zgodzi się dołoży 300 mln zł ze spodziewanych wpływów z tytułu podniesienia akcyzy na piwo.

Żaden z trzech projektów zgłoszonych przez samorządy szczycieńskie nie zakwalifikował się do wstępnej listy rankingowej na dofinansowanie w 2014 r. przebudowy dróg lokalnych. Szanse mogą powrócić, gdy rząd zgodzi się dołożyć 300 mln zł ze spodziewanych wpływów z tytułu podniesienia akcyzy na piwo.

limg("08_FOTO.JPG", "Do przebudowy drogi w centrum Rudki rząd się nie dołoży. Inwestycje sfinansują dwa samorządy: powiat

i gmina Szczytno w proporcji 70:30");

CIĘCIE MINISTRA FINANSÓW

O pozyskanie środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ubiegały się powiat i gmina Szczytno. Ten pierwszy złożył dwa wnioski - na modernizację liczącej 4 kilometry drogi Wielbark-Kucbork, szacowanej na 1,1 mln zł oraz na przebudowę 1-kilometrowego odcinka w Rudce (1,9 mln zł). Z kolei gmina Szczytno przy udziale samorządu miejskiego wystąpiła o dofinansowanie przebudowy 2,3-kilometrowej drogi przebiegającej w przeważającej części przez Lipową Górę Wschodnią, począwszy od ulicy Mazurskiej w Szczytnie, do połączenia z drogą krajową w Lemanach. Koszt zadania oszacowano na 3,4 mln zł.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.