Zakończył się kolejny etap zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej, kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Omulew i oświetlenia parkowego”. Długość wykonanej w Wielbarku ścieżki to ok. 220 metrów. Inwestycja pochłonęła ponad 1 mln złotych.

Ścieżka przed terminem
Nowym odcinkiem ścieżki przespacerowały się już władze gminy Wielbark i przedstawiciele wykonawcy

Zakończenie kolejnego etapu inwestycji miało miejsce w miniony piątek, kiedy to przedstawiciele władz samorządowych oraz wykonawcy dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi. W spotkaniu uczestniczyli: burmistrz Wielbarka – Jerzy Krzysztof Szczepanek, skarbnik gminy – Ewa Chmielewska, przewodniczący Rady Miejskiej – Dariusz Szepczyński, kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego Janusz Rumiński oraz Artur Waszczuk, dyrektor zarządzający oraz Marek Sulewski kierownik budowy z Firmy MOST Sp. z o. o.

Umowa została podpisana 7 listopada 2023 r. i jej wartość wyniosła 1 141 440,00 zł.

Zadanie wykonano na miesiąc przed terminem. Okres gwarancji wynosi 5 lat.

(um), (kee)