Uczniowie Gimnazjum nr 1 Łukasz Tarasiuk oraz Łukasz Poździał zajęli odpowiednio I i III miejsca w konkursie wiedzy o sejmie. W nagrodę, wraz z innymi uczestnikami, zwiedzili parlament, a tuż przed świętami spotkali się w swojej szkole z posłem Jerzym Gosiewskim, zadając mu pytania dotyczące m.in. wycinki Puszczy Białowieskiej.

Sejm nie ma dla nich tajemnic
Uczniowie Gimnazjum nr 1 spotkali się z posłem Gosiewskim. Pierwszy z lewej zwycięzca konkursu Łukasz Tarasiuk, trzeci – Łukasz Poździał (III miejsce), piąty – Radosław Żarnoch (V m.)

Konkurs wiedzy o Sejmie odbył się w Wyższej Szkole Policji, a udział w nim wzięło 11 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu szczycieńskiego. Każdą reprezentowało trzech uczniów. Zadanie konkursowe polegało na rozwiązaniu testu sprawdzającego wiedzę z zakresu współczesności polskiego parlamentaryzmu, funkcji Sejmu i Senatu oraz trybu ustawodawczego. Największą znajomością tych zagadnień wykazali się uczniowie Gimnazjum nr 1 w Szczytnie przygotowani pod kierunkiem nauczycielki wiedzy o społeczeństwie Jolanty Głowackiej. Pierwsze miejsce zajął Łukasz Tarasiuk, III – Łukasz Poździał, a V – Radosław Żarnoch. Trzecie przypadło Klaudii Serafin z ZS nr 3. Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Marszałka Sejmu sprawującego patronat nad konkursem oraz Kancelarię Sejmu. Oprócz tego poseł Jerzy Gosiewski, inicjator konkursu, ufundował im wyjazd na wycieczkę do Parlamentu RP, gdzie młodzież miała możliwość obserwacji obrad Sejmu. Parlamentarzysta, zgodnie ze swoją wcześniejszą zapowiedzią, przed świętami odwiedził szkołę, w której uczy się zwycięzca. Obejrzał tam misterium bożonarodzeniowe w wykonaniu uczniów, a następnie wziął udział w dyskusji. Młodzież zadawała mu pytania związane m.in. z reformą edukacji oraz wycinką Puszczy Białowieskiej.

(ew)