Uniwersytet Trzeciego Wieku działający przy Fundacji Archipelag Innowacji Społecznych zainaugurował nowy rok akademicki. Obecnie liczy on około 130 aktywnych studentów - seniorów, którzy uczestniczą w licznych zajęciach oraz projektach pozwalających nabywać nowe umiejętności oraz rozwijać pasje.

Seniorzy na uniwersytecie

STUDENCI NIE TYLKO ZE SZCZYTNA

Bycie seniorem wcale nie musi oznaczać siedzenia w domu przed telewizorem czy zajmowania się wnukami. Swoje pasje i zainteresowania można rozwijać niezależnie od tego, ile ma się lat. Szanse na to dają działające na terenie całego kraju uniwersytety trzeciego wieku. W Szczytnie istnieją dwa. Jeden z nich, funkcjonujący przy Fundacji Archipelag Innowacji Społecznych, w ubiegłym tygodniu zainaugurował nowy rok akademicki. Jak się okazuje, zapotrzebowanie na tego typu inicjatywy jest w stolicy powiatu i okolicach bardzo duże. Górny hol MDK-u, gdzie odbywała się uroczystość, był wypełniony po brzegi, organizatorzy musieli nawet dostawiać krzesła, aby wszyscy studenci oraz zaproszeni gości mogli usiąść. W inauguracji, oprócz licznego grona seniorów, uczestniczyły władze samorządowe, przedstawiciele służb mundurowych oraz placówek na co dzień wspierających działalność uniwersytetu. W organizowanych przez niego zajęciach i projektach uczestniczą nie tylko mieszkańcy Szczytna, ale także gmin Szczytno, Dźwierzuty i Pasym. Obecnie skupia on ok. 130 aktywnych studentów. Jego organem prowadzącym jest Fundacja Archipelag Innowacji Społecznych, a patronat naukowy sprawuje nad nim Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonometrii w Olsztynie.

BOGATA DZIAŁALNOŚĆ

Uniwersytet działa w Szczytnie od dwóch lat.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.