Pod koniec lipca skarbnik miasta Alina Gajkowska odchodzi na emeryturę. Zastąpi ją Wioletta Wierzbowska, która od blisko czterech lat pełni funkcję skarbnika gminy Rozogi, a w przeszłości pracowała także w szczycieńskim urzędzie.

Skarbnik przechodzi na emeryturę
Alina Gajkowska (z lewej) funkcję skarbnika miasta sprawuje przez ponad siedemnaście lat. Pod koniec lipca zastąpi ją Wioletta Wierzbowska, która wraca do pracy w szczycieńskim ratuszu

W porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej znajdą się uchwały odwołujące i powołujące skarbnika miasta. Powodem jest to, że 26 lipca dotychczasowa skarbnik Alina Gajkowska odchodzi na emeryturę. Funkcję tę pełni od połowy marca 2007 r., a w Urzędzie Miejskim pracuje od 1995 r. na stanowisku naczelnika Wydziału Finansowego.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.