Nie widać końca ciągnącego się od lat sporu między miastem a wspólnotą, która domaga się wystawienia na przetarg komunalnej nieruchomości dzierżawionej za 1,50 zł/m2 przez męża radnej Wandy Napiwodzkiej. Część mieszkańców wystosowała w tej sprawie skargę na burmistrz Danutę Górską do Rady Miejskiej.

Skarga na burmistrz z radną w tle

CHCĄ PRZETARGU

Skarga podpisana przez czworo członków wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Korczaka 1 w Szczytnie została wystosowana do urzędu 18 maja. Jej autorzy zarzucają Danucie Górskiej nienależyte wykonywanie zadań oraz przewlekłe załatwianie spraw.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.