Na razie nie udało się wyłonić wykonawcy trzeciego etapu rozbudowy kanalizacji podciśnieniowej w Wielbarku. W ramach ogłoszonego przez gminę przetargu wpłynęły trzy oferty, ale najtańsza z nich o ponad 3 mln zł przewyższała kwotę zaplanowaną na realizację inwestycji. W tej sytuacji konieczne okazało się przeprowadzenie drugiego postępowania przetargowego.

Słona cena kanalizacji
Wójt Grzegorz Zapadka: - Chciałbym, aby ta inwestycja wreszcie szczęśliwie się zakończyła

Wysokie ceny robót budowlanych dają się w tym roku mocno we znaki włodarzom samorządowym. W toku prowadzonych przetargów okazuje się, że zgłaszane przez wykonawców oferty znacząco przewyższają zaplanowane w budżecie kwoty. Tak też było w przypadku gminy Wielbark.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.