Zamek, pałac, a nawet elegancki park – w takich m.in. miejscach będzie można brać śluby cywilne. Ministerstwo spraw wewnętrznych planuje złagodzić wymogi dotyczące zawierania małżeństw poza urzędem stanu cywilnego. W powiecie szczycieńskim zainteresowanie takimi ceremoniami nie jest na razie duże, a urzędnicy do ministerialnych planów podchodzą bez entuzjazmu.

Ślubne pomysły

PLANY MINISTERSTWA

Obecnie poza urzędami stanu cywilnego zawieranych jest około 2 tysiące ślubów rocznie. Najwięcej w szpitalach, więzieniach, rzadziej w innych miejscach. O zgodzie na tego rodzaju ceremonię decydują bliżej nieokreślone „ważne względy”, a w praktyce – zdanie urzędnika USC. Proponowane przez MSW zmiany miałyby obowiązywać od 2015 roku. Są one podyktowane chęcią wyjścia naprzeciw tym, którzy chcieliby zawrzeć związek małżeński w niekonwencjonalnej scenerii. Ceremonie takie cieszą się dużą popularnością na Zachodzie, gdzie śluby zawierane są np. w przestworzach lub pod wodą. Chętnych do takich nietypowych zaślubin powoli przybywa i w Polsce. Według planów ministerstwa, aby wziąć ślub poza urzędem, trzeba byłoby spełnić kilka warunków. Po pierwsze, miejsce musiałoby się znajdować na terenie gminy właściwej dla danego urzędu. Po drugie, musiałoby zapewnić zachowanie powagi i doniosłości zawarcia małżeństwa oraz bezpieczeństwo uczestników uroczystości. Jak zmiany miałyby wyglądać w praktyce? Możliwe byłoby przeprowadzenie ceremonii np. w pałacu czy zamku, a także w parku, ale już niekoniecznie na łące lub w lesie.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.