Już 2 mln zł wynosi deficyt związany z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w Szczytnie. Tymczasem trwa postępowanie przetargowe mające wyłonić firmę, która będzie odbierała śmieci od mieszkańców miasta. Wpłynęła tylko jedna oferta, od spółki Remondis. Zaproponowana przez nią kwota przewyższa o 100 tys. zł środki przeznaczone przez samorząd na realizację tego zadania.

Śmieciowa dziura na dwa miliony
W szczycieńskim systemie gospodarki odpadami powstała ogromna strata

Tylko spółka Remondis Warmia i Mazury przedstawiła swoją ofertę w ogłoszonym przez miasto przetargu na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Szczytna. Zaproponowała ona cenę w wysokości 1 865 548,80 złotych. To o 100 tys. zł więcej niż miasto zamierzało przeznaczyć na ten cel. Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej Katarzyna Hrybek – Dudek, na nasze pytanie, czy w tej sytuacji przetarg zostanie powtórzony, czy też samorząd dołoży brakującą kwotę, nie udzieliła jednoznacznej odpowiedzi.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.