Duża zmiana czeka wkrótce mieszkańców gminy Szczytno w sposobie rozliczania się za odbiór odpadów. Stawka będzie teraz naliczana od osoby, a śmieci odbierze spółka utworzona na bazie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. To ma w konsekwencji przyczynić się do zmniejszenia kosztów ponoszonych przez gminę i jej mieszkańców.

Śmieciowa rewolucja
Wójt Sławomir Wojciechowski: - Dotychczasowy system był niekorzystny tam, gdzie zamieszkiwało mało ludzi

Gmina Szczytno postanowiła pójść śladem pozostałych gmin w naszym powiecie i powołać do życia własną spółkę, której zadaniem będzie odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Do tej pory zadanie to zlecano firmom, co roku wyłanianym w drodze przetargu. Oferowane przez nie ceny w ostatnim czasie zaczęły jednak gwałtownie rosnąć. Z tego powodu gmina anulowała ostatni przetarg. Powtórzony nie przyniósł jednak oczekiwanego rozstrzygnięcia. Stanęło do niego tylko jedno, to samo co za pierwszym razem, przedsiębiorstwo

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.