Sylwia Kowalczyk nie chce już być sołtysem Faryn. Na ręce wójta Kudrzyckiego złożyła rezygnację z pełnienia tej funkcji. Wcześniej, w ubiegłym roku uczyniło to trzech innych sołtysów w gminie Rozogi.

Sołtys Faryn rezygnuje
Sylwia Kowalczyk swoją decyzję tłumaczy względami osobistymi

Kolejna sołtys w gminie Rozogi, nie czekając końca kadencji, złożyła rezygnację z pełnienia funkcji. Tym razem chodzi o sołtysa Faryn Sylwię Kowalczyk. Jako powód podaje sprawy osobiste. Od osób blisko związanych z samorządem rozoskim dowiadujemy się, że była już sołtys wyprowadziła się z Faryn. Sama zainteresowana jednak tego nie potwierdza. W rozmowie z nami zapewnia tylko, że jeśli zaistnieje taka potrzeba dalej będzie się udzielać społecznie.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.