Wynik głosowania za odwołaniem sołtys Popowej Woli dowodzi tego, że sołectwo jest podzielone. Wójt Szydlik ma nadzieję, że Beata Szostak wyciągnie wnioski i do końca kadencji jej działania nie będą już budziły kontrowersji.

Sołtys uratowała głowę
Beata Szostak może odetchnąć. Większość, choć nieznaczna, mieszkańców była za nią

Sołtys Popowej Woli Beata Szostak zachowa pełnioną funkcję. We wtorek podczas głosowania za jej odwołaniem opowiedziało się 36 mieszkańców sołectwa.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.