Reklama

Węgiel

Obecni sołtysi są niezastąpieni. Takie przynajmniej wrażenie można odnieść po dotychczas przeprowadzonych wyborach sołtysów i rad sołeckich na nową kadencję w gminie Dźwierzuty. Wyborom towarzyszy małe zainteresowanie mieszkańców poszczególnych sołectw. Największą frekwencję, bliską 19% odnotowano dotychczas w Linowie.

Sołtysi bez konkurencji
Pierwsze rozstrzygnięcia zapadły w Targowie. Sołtysowi Piotrowi Nadstawnemu i Radzie Sołeckiej gratulowała osobiście wójt Marianna Szydlik

Zbyt późna reakcja radnych sprawiła, że sołtysów w gminie Dźwierzuty trzeba wybrać rok przed wyborami samorządowymi. Procedura wyłaniania liderów poszczególnych sołectw na najbliższą kadencję rozpoczęła się 22 marca i potrwa do 20 kwietnia. Zebrania sołeckie odbyły się już w Targowie, Dąbrowie, Linowie i Dąbrowie.

TARGOWO

W Targowie na uprawnionych 431, udział w głosowaniu wzięło zaledwie 38 mieszkańców. Spośród nich na obecnego sołtysa Piotra Nadstawnego, który jako jedyny stanął do wyborów, głos oddało 26. Na wsparcie w swoich działaniach będzie mógł liczyć na Radę Sołecką, w skład której weszli: Weronika Babiel, Mieczysław Jezierski, Wioleta Kuta, Anastazja Nadstawna, Halina Wyszyńska i Paweł Wyszyński. Ten ostatni pełni jednocześnie funkcję radnego gminnego.

W pozostałych sołectwach, gdzie już odbyły się wybory odnotowano następujące wyniki:

DĄBROWA

Sołtysem pozostanie Agnieszka Rudnicka, która jako jedyna wyraziła chęć kandydowania na tę funkcję. Za jej wyborem opowiedziało się 18 mieszkańców, spośród przybyłych 19. Uprawnionych do głosowania było 111. Skład nowej Rady Sołeckiej tworzyć będą: Kazimierz Leszczyński, Małgorzata Arabska, Roman Frączek, Alina Mierzejewska, Andrzej Mierzejewski.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.