Żaden samorząd w powiecie szczycieńskim nie mógł się do tej pory tym pochwalić. Wskaźnik dochodów własnych gminy Wielbark, świadczący o jej stabilności finansowej, przekroczył w ubiegłym roku 50%. - Spełniło się moje marzenie sprzed kilkunastu lat – cieszy się burmistrz Grzegorz Zapadka, wskazując na duży w tym udział działających tu podmiotów gospodarczych.

Spełnione marzenie włodarza gminy
Jedną z największych inwestycji był pierwszy etap rozbudowy Urzędu Gminy w Wielbarku

PRZEKROCZYLI GRANICĘ, A MA BYĆ JESZCZE LEPIEJ

Raport o stanie gminy i sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu to główne tematy, które trafiły na posiedzenie Rady Miejskiej w Wielbarku. Referujący stan finansów samorządu burmistrz Grzegorz Zapadka cieszył się, że po kilkunastu latach spełniło się wreszcie jego marzenie - wskaźnik dochodów własnych przekroczył niepokonaną do tej pory przez żaden inny samorząd szczycieński granicę 50%.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.