Wsparcie rodzin i seniorów, obniżenie wieku emerytalnego, podwyższenie minimalnej płacy i stawki godzinowej – to tylko niektóre hasła z długiej listy spełnionych obietnic obecnego rządu. Właśnie minął półmetek kadencji opartej na trzech filarach – Rozwój, Rodzina, Bezpieczeństwo.

Spełnione obietnice
- Teraz ważne jest, aby kontynuować tworzenie sprawnego, silnego państwa, które będzie otwarte na potrzeby swoich obywateli – mówi wojewoda Artur Chojecki

- Były to dwa lata dynamicznych zmian i wielu potrzebnych reform, których celem ma być nie tylko usprawnienie funkcjonowania państwa polskiego, ale także poprawa komfortu życia jego obywateli. To był podstawowy cel, który z powodzeniem udaje się nam realizować. Teraz ważne jest, aby kontynuować tworzenie sprawnego, silnego państwa, które będzie otwarte na potrzeby swoich obywateli – mówi wojewoda Artur Chojecki, który jest odpowiedzialny za wdrażanie polityki rządu w naszym województwie.

Rodzina jest najważniejsza

Rodzina 500 Plus. Ten najważniejszy program społeczny rządu stwarza większe szanse na lepsze życie dla wielu rodzin. Mogą teraz zapewnić swoim dzieciom korzystanie z dodatkowych zajęć czy oferty kulturalnej. Stopniowo poprawia się demografia.

• 161 tys. – tyle dzieci z woj. warmińsko-mazurskiego skorzystało z programu Rodzina 500+

• 13 805 zł – tyle średnio otrzymała rodzina z województwa warmińsko-mazurskiego w ramach programu Rodzina 500+

• 66% – do tylu procent dzieci, do 18. roku życia, w gminach wiejskich, trafiają środki z programu Rodzina 500+ w województwie warmińsko-mazurskim

• 63% – do tylu procent dzieci, do 18. roku życia, w gminach miejsko-wiejskich, trafiają środki z Programu Rodzina 500+ w województwie warmińsko-mazurskim

Program Maluch Plus - utworzono 372 nowe miejsca w żłobkach, a 1824 ma zapewnione finansowanie na bieżące funkcjonowanie. Przekazano na ten cel ponad 10 mln zł.

Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Konsekwentnie realizowane są projekty wspierające rozwój kraju i tworzenie nowych miejsc pracy. Bezrobocie jest najniższe od 26 lat. Wzmacniane jest polskie rolnictwo. Polska, jako pierwszy kraj Europy Środkowo-Wschodniej, została uznana za kraj rozwinięty. Rząd położył nacisk na wsparcie przedsiębiorców, finansowanie inwestycji drogowych i kolejowych.

• 192,9 mln zł – tyle w okresie od listopada 2015 r. do września 2017 r. z budżetu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego i rezerw celowych przeznaczono na rolnictwo

• blisko 3 mld zł – tyle przeznaczono na dokończenie budowy kluczowej dla Warmii i Mazur drogi ekspresowej S7, która da możliwość płynnej komunikacji w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego

• 1,4 mld zł – to koszt budowy dwóch odcinków drogi S51: Olsztyn Południe – Olsztynek oraz Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe, będący częścią obwodnicy Olsztyna

• 95,5 mln zł – to kwota rządowego dofinansowania na przebudowę, budowę i remonty gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej

• 33 – tyle inwestycji korzystających z różnych form wsparcia publicznego udało się przyciągnąć na Warmię i Mazury w latach 2015-2017 r. Inwestycje wygenerują ok. 1 432 miejsc pracy.

Dobra zmiana w oświacie

Rok szkolny 2017/2018 to początek reformy oświaty, która ma poprawić poziom nauki. Wsparciem dla wdrażanej reformy są również rządowe programy: Wyprawka Szkolna, Aktywna Tablica, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Bezpieczna i Przyjazna Szkoła czy Bezpieczna Szkoła. To także środki na stypendia i darmowe podręczniki.

• 5 mln 880 tys. zł. – tyle przeznaczono na rozbudowę infrastruktury szkolnej w województwie warmińsko-mazurskim

• 613 etatów - o tyle wzrosło zatrudnienie nauczycieli w szkołach i placówkach na Warmii i Mazurach

• 188 milionów 265 tysięcy - tyle środków przeznaczono na realizację programów rządowych i wypłatę dotacji celowych z zakresu kształcenia, wychowania i opieki w województwie warmińsko-mazurskim.

Rząd pamięta o seniorach

Jednym z priorytetów stało się wsparcie osób starszych. Zapewniono im łatwiejszy dostęp do tańszych leków oraz miejsca, gdzie mogą spędzać wolny czas i realizować swoje pasje.

• 14 projektów, 120 nowych miejsc dla seniorów i dalsze funkcjonowanie 272 już istniejących – to efekt dofinansowania Programu Wieloletniego „Senior Plus” w regionie

• ponad 77,2 tys. – tylu seniorów skorzystało z rządowego programu „Darmowe leki dla seniorów 75+” w województwie warmińsko-mazurskim od 1 września 2016 r. do końca września 2017 r.

Grunt to zdrowie

Szansą dla wszystkich obywateli stała się również zaproponowana przez rząd reforma zdrowia, utworzenie tzw. Sieci Szpitali oraz wielowymiarowe wspieranie służby zdrowia. Dotacje z budżetu państwa trafiły również na Warmię i Mazury.

• 4 miliony 137 tysięcy zł - aż tyle pieniędzy otrzymało województwo warmińsko-mazurskie na wsparcie dla jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w 2016 roku. Środki te pozwoliły między innymi na dofinansowanie:

• zakupu ambulansów w łącznej kwocie 2.134.602,00 zł dla 7 podmiotów leczniczych

• zakupu sprzętu medycznego w łącznej kwocie 1.973.232,00 dla 26 podmiotów leczniczych

• zakup sprzętu szkoleniowego.

Dajemy radę!

Przez lata województwo było postrzegane jako wolno rozwijające się i wykluczone komunikacyjnie. To się zmienia. Od dwóch lat widzimy przyśpieszenie tego procesu. Realizowane są liczne inwestycje drogowe i kolejowe. Jeszcze w tym roku otwarty zostanie cały odcinek drogi ekspresowej S7 biegnący przez nasz region. Planowo idą prace na krajowej „szesnastce” oraz na południowej obwodnicy Olsztyna. Budowane i modernizowane są drogi gminne i powiatowe.

Rekordowe wyniki odnotowała Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna - nakłady inwestycyjne sięgają ponad 1,7 mld zł, przybędzie minimum 1,5 tys. nowych miejsc pracy.

W planach rządu na kolejne lata znalazły się między innymi:

- podnoszenie kwoty wolnej od podatku

- umacnianie i rozbudowa sił zbrojnych (zwiększenie wydatków na obronność do min. 2,5% PKB w 2030 r., wzrost liczby żołnierzy do 200 tys., powołanie Wojsk Obrony Terytorialnej)

- realizacja programu Mieszkanie Plus

- dalsze zwiększanie liczby miejsc w przedszkolach i żłobkach

- zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego

Dla województwa największe znaczenie będą miały kontynuacja inwestycji drogowych oraz rozpoczęcie przekopu Mierzei Wiślanej.