W niedzielę w parku w Jedwabnie odbył się VI Festiwal Folklorystyczny. Miłośników kultury ludowej nie przestraszył nawet padający tego dnia deszcz. Ci, którzy wzięli udział w wydarzeniu organizowanym przez Stowarzyszenie Kulturalne „Tanecznik” nie żałowali – na scenie wystąpiły zespoły z różnych stron Polski – z Warmii, Kurpiowszczyzny, Pomorza i Kujaw, prezentując nie tylko pieśni i tańce swoich regionów, ale też przepiękne ludowe stroje.

Śpiewy i tańce z różnych stron Polski
Występujący jako pierwszy Zespół Pieśni i Tańca „Jedwabno” na zdjęciu z członkinią zarządu województwa Sylwią Jaskulską

MACIE SWOJĄ PEREŁKĘ

Festiwal Folklorystyczny w Jedwabnie odbywa się od 2015 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Kulturalnego „Tanecznik”, opiekującego się Zespołem Pieśni i Tańca „Jedwabno”. W tym roku zorganizowano go już po raz szósty. Miłośnikom kultury ludowej nie dopisała aura. Od rana w niedzielę padał deszcz. Z tego też powodu, po zakończeniu mszy inaugurującej wydarzenie, zrezygnowano z korowodu z udziałem zaproszonych zespołów oraz gości. W minionych latach maszerował on od kościoła do parku, gdzie odbywały się występy.

Artystki z „Warmińskiej Kuźni” nie tylko rozbawiły publiczność swoim pełnym humoru występem, ale też częstowały swojskimi przysmakami

Podczas otwarcia festiwalu, prezes stowarzyszenia „Tanecznik” Mirosław Łachacz przywołał fragment felietonu Andrzeja Symonowicza z „Kurka Mazurskiego”, w którym autor podkreślał wartość i znaczenie sztuki ludowej w coraz bardziej zglobalizowanym i cyfrowym świecie. Z kolei członkini Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego Sylwia Jaskulska, dziękując organizatorom wydarzenia za cenną inicjatywę, zwracała uwagę, że poprzez kultywowanie tradycji, taniec i śpiew najpiękniej wyraża się miłość do miejsca, z którego się pochodzi. Wraz z obecnym na festiwalu prezesem Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” Krzysztofem Margolem, miała dla uczestników dobrą wiadomość.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.