Budynki warsztatowo – magazynowe przy GOK-u w Jedwabnie oraz pomieszczenie w dawnej siedzibie Urzędu Gminy będzie teraz dzierżawić spółka komunalna. Taką decyzję podjęli radni na wniosek wójta.

Spółka w starym urzędzie
Spółka komunalna do starej siedziby Urzędu Gminy przeprowadzi się na wiosnę

Na nadzwyczajnej sesji tuż przed końcem starego roku radni gminy Jedwabno wyrazili zgodę na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości ze spółką komunalną. Chodzi o budynki warsztatowo – magazynowe przy GOK-u, służące do tej pory obsłudze technicznej Urzędu Gminy.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.