Pasymscy radni podwyższyli o 720 tys. zł kapitał spółki komunalnej. Środki te zostaną przeznaczone na uzbrojenie gminnych terenów wzdłuż ul. Polnej oraz leżących w pobliżu Zespołu Szkół w infrastrukturę kanalizacyjną i wodociągową.

Spółka z większym kapitałem
Pasymska spółka ma teraz kapitał wyższy o 720 tys. zł

Spółka Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. została utworzona z przekształcenia zakładu budżetowego ZGKiM w celu realizacji zadań własnych gminy, przede wszystkim w obszarze gospodarki wodno – ściekowej. Podczas marcowej sesji radni zdecydowali o podniesieniu jej kapitału o 720 tys. złotych.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.