Zapadła decyzja o powołaniu spółki komunalnej ze 100% udziałem gminy. Chociaż ma ona rozpocząć działalność już od nowego roku, przygotowania do tego są jeszcze w powijakach. Dlatego część radnych ma wątpliwości, czy przypadkiem gmina zamiast na tym zyskać, nie straci.

Spółka ze znakami zapytania
Radny Andrzej Lorkowski wytyka władzom gminy brak planu finansowego, rzeczowego, symulacji dochodów i kosztów spółki. Skarbnik Agata Urbańska przyznaje: - Wszystko jest jeszcze w powijakach

Do tej pory na terenie gminy Dźwierzuty usługi o charakterze użyteczności publicznej, jak zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, czy odbiór odpadów realizują podmioty zewnętrzne. Pozostałe zadania komunalne spadają na barki Urzędu Gminy. Wójt Marianna Szydlik doszła do przekonania, że to rozwiązanie nie jest właściwe pod wieloma względami. Dlatego zaproponowała scedowanie wszystkich tych zadań jednemu podmiotowi, który miałby rozpocząć działalność od nowego roku. Chodzi o Zakład Gospodarki Komunalnej, jednoosobową spółkę ze 100% kapitałem gminy.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.