Szczycieńscy samorządowcy spierają się już nie tylko o sposób, w jaki należałoby uczcić pamięć o zmarłym Janie Pawle II, ale nawet o to, kto pierwszy wystąpił z inicjatywą. Padają oskarżenia o fałszerstwo dokumentów.

Spór o formę i datę

Chcą zapytać mieszkańców

Dyskusja nad sposobami uczczenia papieża Jana Pawła II w Szczytnie wywołuje coraz większe emocje.

Od kilku tygodni szczycieńscy samorządowcy zastanawiają się, w jaki sposób należałoby oddać w Szczytnie hołd zmarłemu miesiąc temu Ojcu Świętemu. Ta sprawa miała trafić na obrady sesji Rady Miejskiej w dniu 29 kwietnia, ale ostatecznie została wycofana.

"Dajmy możliwość szerszego wypowiedzenia się naszym mieszkańcom, abyśmy, podejmując konkretną decyzję, byli pewni, iż jest ona słuszna- napisało 13 radnych wnioskując o przełożenie debaty na późniejszy termin. O to samo zaapelowali radni opozycyjnego "Forum Szczycieńskiego", którzy wcześniej wystąpili z inicjatywą nazwania imieniem Jana Pawła II ulicy Odrodzenia. Ta propozycja nie wzbudziła uznania w pozostałych klubach.

"Odrzucenie tej uchwały nie byłoby przegraną klubu Forum Szczycieńskie, ale przegraną społeczności chrześcijańskiej naszego miasta" - tak z kolei uzasadnili swoje stanowisko opozycjoniści. Jednocześnie zaapelowali do burmistrza i pozostałych radnych, aby "odstąpili od nadawania imienia Jana Pawła II miejscom niegodnym i nieadekwatnym do Jego wielkiego autorytetu".

Raport Gidzińskiego

Ryszard Gidziński, jedyny radny mieszkający przy ul. Odrodzenia, zapoznał radnych z wynikami swoistej ankiety, jaką przeprowadził 16-18 kwietnia wśród mieszkańców i właścicieli sklepów mających swoje siedziby przy tej ulicy. Spośród 68 rodzin, które zastał w domach, za zmianą nazwy ulicy opowiedziało się 17, przeciwnych temu było 51. W przypadku podmiotów gospodarczych wynik był jeszcze bardziej jednoznaczny: 2 - "za", 24 - "przeciw".

Oponenci zmiany powoływali się na koszty operacji związanych z wymianą dokumentów, zmianami zapisów w aktach notarialnych, księgach wieczystych, aktualizacją materiałów reklamowych itp.

Podejrzane pismo

Dwie placówki powiatowe - Dom Pomocy Społecznej i szpital chcą mieć za patrona Jana Pawła II. Rozpatrujący złożone propozycje Zarząd Powiatu zdecydował się nie kierować ich na obrady sesji w dniu 28 kwietnia, uznając, że pośpiech w tym przypadku nie jest wskazany. O wniosku DPS-u złożonym do starostwa 4 kwietnia br. szerzej pisaliśmy w poprzednim numerze. Pismo podpisane przez dyrektora ZOZ w Szczytnie Marka Michniewicza ma datę 31 marca br. To wzbudziło podejrzenia u radnego powiatowego Krzysztofa Pawłowicza.

Sugeruje on, że doszło do antydatowania pisma, bowiem dyrektor Michniewicz, występując w nim o nadanie placówce imienia Jana Pawła II, pisze o patronie w czasie przeszłym ("poświęcał", "uczył"), podczas gdy Ojciec Święty jeszcze w tym czasie żył.

Czemu antydatowanie miałoby służyć, nie wiadomo. Można się tylko domyślić, że chodzi o cytowany w dalszej części listu "wyścig szczurów" i chęć wyprzedzenia sąsiadującego ze szpitalem Domu Pomocy Społecznej.

- Pismo wpłynęło do starostwa 31 marca i tego dnia zostało zarejestrowane - odpowiada na zarzuty radnego przewodniczący rady Krzysztof Mańkowski.

Radny nie daje temu wiary.

- Jak można było pisać o papieżu w czasie przeszłym, skoro on żył? - powtarza.

Spróbowaliśmy o to zapytać dyrektora Michniewicza.

- Nic nie mam do powiedzenia na ten temat - usłyszeliśmy w odpowiedzi.

- Nie jest panu przynajmniej przykro z tego powodu?

- Nic nie mam do powiedzenia na ten temat - niczym echo zabrzmiały kolejne słowa dyrektora szpitala.

Bez upoważnienia

Radny Pawłowicz podczas sesji Rady Powiatu próbował się także dowiedzieć od starosty Kijewskiego, dlaczego ten bez upoważnienia samorządu powiatowego zapowiedział publicznie budowę pomnika Jana Pawła II w Szczytnie. Kijewski odmówił odpowiedzi. To skłoniło Pawłowicza do napisania skargi do Rady Powiatu Szczycieńskiego na aroganckie postępowanie starosty.

- Takie zachowanie podważa powagę urzędu starosty jak i Rady Powiatu oraz powoduje ośmieszenie naszego samorządu - uważa radny Pawłowicz.

(olan)

2005.05.04