Pasymscy radni określili nowe zasady używania herbu swojego miasta. Zgodę na jego wykorzystywanie w sytuacjach nieokreślonych w uchwale Rady Miejskiej scedowali na burmistrz Kobylińską.

Spór o herb

Ten zapis wywołał wątpliwości części radnych. Przewodniczący komisji rewizyjnej Benedykt Młynarski przypominał treść art. 18 ustawy o samorządzie gminnym, który mówi, że podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, podobnie jak i nazw placów oraz ulic, a także wznoszenia pomników należy do wyłącznej właściwości gminy.

- Tekst naszej uchwały koliduje z zapisami ustawy - protestował radny Młynarski.

- To my decydujemy o tym, żeby w określonym przypadku pozwolić na podjęcie decyzji burmistrz - polemizowała z nim przewodnicząca rady Brygida Starczak. Uzasadniała, że przekazanie kompetencji szefowej urzędu będzie miało praktyczny wymiar, dzięki czemu uniknie się konieczności zwoływania sesji przy każdym złożonym podaniu o użycie herbu, np w pracach dyplomowych. Dodatkowym argumentem jest według niej i to, że podobne uchwały podjęły samorządy w innych miastach, np. Olsztynie. Wspierający przewodniczącą sekretarz urzędu Kazimierz Oleszkiewicz tłumaczył konieczność podjęcia uchwały zbliżającymi się obchodami 620-lecia Pasymia. Z tej okazji będą bite okolicznościowe monety i wykonywane pamiątkowe stemple pocztowe z wizerunkiem herbu Pasymia.

- Wyłącznej właściwości nie można przekazać innej osobie - trwał przy swoim Młynarski, przypominając, że na początku obecnej kadencji podobny projekt uchwały nie został przez radnych przyjęty.

Innego zdania był radca prawny urzędu: - Jeżeli w uchwale jest określone, w jakich sytuacjach pani burmistrz może wydać zgodę, to nie narusza ona absolutnie ustawy o samorządzie gminnym.

KOREKTA BUDŻETU

Rada dokonała też zmian w tegorocznym budżecie gminy. Największe dotyczą pomocy społecznej. Dzięki otrzymanej dotacji z budżetu państwa w wys. 95,6 tys. zł, do której gmina dołoży 4,4 tys. zł, zostanie uruchomiony punkt wydawania posiłków w gimnazjum pasymskim. Środki z tych samych źródeł powiększą o 40 tys. zł pulę przeznaczoną na dożywianie. Teraz wynosi ona 106 tys. zł. Gimnazjum w Pasymiu otrzyma jeszcze jeden zastrzyk finansowy w postaci 50 tys. zł przeznaczonych na zakup drogiego w eksploatacji oleju opałowego. Na ten sam cel zwiększono o 25 tys. zł dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Zakład otrzyma też taką samą kwotę na zakup sprzętu, w tym pługa wirnikowego oraz 20 tys. zł na remont budynku w Gromie, w którym mieści się siedziba biblioteki i OSP, także 5,5 tys. zł na zakup i montaż daszków w mieszkaniach socjalnych w Grzegrzółkach. Na wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej prowadzącej do miejscowości Rutki i Tylkówko oraz w Tylkowie gmina przeznaczy 40 tys. zł, na zrobienie planów przestrzennego zagospodarowania - 50 tys. zł, a na wymianę ok. 800 mb. nawierzchni chodnika w Pasymiu - 23 tys. zł. O 30 tys. zwiększono środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych. To skutek ostatniej zimy, podczas której sporo pieniędzy pochłonęło odśnieżanie dróg. Na koniec dobra wiadomość dla sympatyków BŁĘKITNYCH Pasym. Po protestach radni zwiększyli dotację dla tego klubu z 20 na 30 tys. zł. Powody do satysfakcji mają też sołtysi z gminy Pasym. Radni podnieśli im dietę za udział w obradach sesji i naradach sołtysów z 40 na 50 zł.

Radna Halina Gadomska miała uwagi do takiego rozdysponowania środków. Według niej, na adaptację budynku w Grzegrzółkach na lokale socjalne gmina wydała już dość pieniędzy. Zasadnym za to byłoby wygospodarowanie funduszy na remont chodnika przy ul. Polnej.

- Idące tamtędy po deszczu kondukty pogrzebowe mają problem z przemieszczaniem się - mówiła radna, powołując się na własne doświadczenia.

Skarbnik Arkadiusz Młyńczak odpowiedział, że samorząd pasymski ma bardzo ograniczone środki na modernizację swoich dróg. Przekonał większość radnych, którzy przyjęli proponowaną korektę budżetu.

(olan)

2006.04.19