Zarządzająca lotniskiem w Szymanach spółka Port Lotniczy Mazury powinna przekazać je samorządowi województwa. Tak orzekł Sąd Okręgowy w Olsztynie.

Spór o lotnisko

W ubiegłym tygodniu zapadł wyrok w sprawie dotyczącej sporu o to, kto ma zarządzać Portem Lotniczym w Szymanach. Rok temu samorząd województwa wypowiedział spółce Port Lotniczy Mazury umowę dzierżawy. Powodem miało być niewywiązywanie się przez spółkę z przyjętych zobowiązań i brak postępów w rozbudowie lotniska. Wątpliwości władz wojewódzkich budziła też jej kondycja finansowa stawiająca pod znakiem zapytania powodzenie realizacji zadania. Sprawa trafiła do sądu, bo spółka nie zgadza się z kierowanymi pod jej adresem zarzutami. Jej władze twierdzą, że w umowie nie ma określonego terminu uruchomienia regionalnego portu lotniczego. Wypowiedzenie umowy było zatem bezpodstawne.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.