Rada Gminy Jedwabno obniżyła stawkę opłaty targowej z 40 do 20 złotych. Uchwała w tej sprawie nie zapadła jednak jednogłośnie. Radne Brzóska i Licka uważają, że opłatę należałoby jeszcze obniżyć lub całkowicie z niej zrezygnować, zwłaszcza że w ubiegłym roku wpływy z tego tytułu do budżetu gminy wyniosły … 0 złotych.

Spór o opłatę targową
Zainteresowanie handlem w Jedwabnie spadło do zera. Czy obniżenie o połowę opłaty targowej to zmieni?

Podczas październikowej sesji radni z Jedwabna debatowali nad projektem uchwały dotyczącej obniżenia stawki opłaty targowej. Do tej pory wynosiła ona 40 złotych. W trakcie poprzedzających sesję komisji ustalono, by obniżyć ją o połowę. Nie wszyscy przyjęli to z aprobatą. Radna Teresa Licka zaproponowała, by stawka wynosiła ostatecznie 10 złotych. - Jest w tej sprawie dużo głosów od ludzi, którzy pytają, dlaczego kupcy do nas nie przyjeżdżają i nie handlują – uzasadniała swoje stanowisko. W podobnym tonie wypowiadała się przewodnicząca Elżbieta Brzóska.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.