W Szczytnie przyznawane będą nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i sportu. Środki na ten cel pochodzić mają z uchwalonej na początku roku obniżki diet radnych. Przyjęciu uchwały w tej sprawie towarzyszyły kontrowersje. Radni opozycji byli zdziwieni, że rządząca miastem koalicja nie konsultowała z nimi tego pomysłu.

Spór  z nagrodami w tle

PROMOCJA MIASTA I ARTYSTÓW

Pomysł przyznawania stypendiów uzdolnionym artystom pochodzącym ze Szczytna jeszcze na początku tej kadencji zgłosił radny Arkadiusz Dziczek, uznany fotografik. Nie podał jednak wtedy żadnych konkretów dotyczących trybu nagradzania ani jego kryteriów. Według niego, byłaby to nie tylko symboliczna pomoc dla twórców, którzy często znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, ale przede wszystkim promocja miasta i osiągnięć jego mieszkańców. Zdaniem radnego, artystów związanych ze Szczytnem jest wielu, zdarza się jednak, że nie zawsze identyfikują się oni z tym miejscem. Przyznawanie im stypendiów mogłoby to zmienić i przyczynić się do tego, by aktywniej włączali się w życie kulturalne miasta. Wiadomo, że środki na ten cel mają pochodzić z wprowadzonej na początku roku obniżki diet.

Projekt uchwały w sprawie przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe został przyjęty przez radnych podczas sierpniowej sesji, a wcześniej dyskutowano na jego temat podczas komisji. Jak się okazało, temat wzbudził szereg kontrowersji.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.