Podczas ostatniej ubiegłorocznej sesji radni powiatowi zatwierdzili plan dochodów i wydatków w roku 2023. W porównaniu do minionego, będą one na niższym poziomie. Skromniejszy będzie też zakres inwestycji. - Przekazywane nam subwencje i dotacje z budżetu państwa maleją, a w odróżnieniu od samorządów gminnych mamy ograniczony zakres pozyskiwania dochodów z podatków - tłumaczy starosta Jarosław Matłach.

Sportowe inwestycje
Na terenie parku przy ZS 2 powstanie boisko wielofunkcyjne, skocznia w dal, rzutnia do pchnięcia kulą i trzytorowa bieżnia

OŚWIATA I ZDROWIE

Blisko 12 mln zł, zamierza przeznaczyć w tym roku samorząd powiatowy na inwestycje. Najwięcej środków - 3,3 mln zł pochłonie budowa infrastruktury sportowej w postaci m.in. boisk wielofunkcyjnych, bieżni lekkoatletycznej, skoczni w dal przy Zespole Szkół nr 2 i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczytnie.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.