W dniu 10 maja 2022 r. uczestniczyłam w niezwykłym wieczorze autorskim z Michałem Aleksandrem Majewskim. Spotkanie, które odbyło się W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczytnie po mistrzowsku poprowadził Wojciech Kass.

Z przyjemnością przybliżę sylwetki obu panów. Otóż Michał Aleksander Majewski to człowiek wielu pasji, z zapałem oddaje się rzeźbiarstwu, stolarce artystycznej, fotografii oraz właśnie pisaniu. Obecnie mieszka w Starogardzie Gdańskim na Kociewiu, ale... ciekawostka na przełomie lat 60-tych i 70-tych mieszkał w naszym Szczytnie. Tu ukończył Liceum Ogólnokształcące i wyjechał do Gdyni by studiować na Wydziale Mechanicznym Wyższej Szkoły Morskiej. Gdy zdobył tytuł mechanika okrętowego przez kilka lat pracował na polskich statkach. Jako prozaik zadebiutował w 2011 r. opowiadaniami  zamieszczonymi w Kwartalniku Społeczno-Kulturalnym Dolnego Powiśla i Żuław "Prowincja". W 2015 r. ukazała się jego powieść „Jadzia" za którą został wyróżniony statuetką „Kociewskie Pióro" zdobył też Grand Prix podczas II Kociewskich Targów Wydawniczych. W roku 2019 wydał zbiór opowiadań: „Zanckula", a w 2021 r. zbiór opowiadań: „Najdłuższy rejs". Spotkanie autorskie poprowadził mistrz pięknej polszczyzny: Wojciech Kass i tu niski ukłon w stronę wspaniałego erudyty i kilka słów o nietuzinkowej postaci. Wojciech Kas to poeta, eseista, autor zapisków dziennikowych, redaktor czasopisma literackiego „Topos", dyrektor Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu. Od 1999 r. prezes Stowarzyszenia Leśniczówka Pranie realizującego jego autorski program „Leśniczówka Pranie – Ośrodek Promienny", którego głównym celem jest wsparcie finansowe oraz organizacja letnich sezonów kulturalnych w Praniu. Wspomnieć też należy, że Wojciech Kass jest cenionym i znanym autorem ze sporym dorobkiem literackim. Stworzył wiele tomików poetyckich, m.in.: „Do światła", „Prószenie i Pranie", „Wiry i sny", „41" czy też „Bal". Lista osiągnięć jest długa, ale najważniejsze jest to, że pan Wojciech Kass potrafi wspierać innych twórców, czego dowodem jest osobiste zaangażowanie i mistrzowskie zaprezentowanie postaci Michała Majewskiego i jego dorobku. Znamiennym też jest fakt, że okładkę zbioru podwórkowych opowieści autorstwa Michała Aleksandra Majewskiego pt. „Zanckula" zdobi unikatowy wpis autorstwa Wojciecha Kassa, który pozwolę sobie zacytować: „Ponieważ sam pochodzę z Atlantydy Podwórka, podwórkowe opowieści Michała Majewskiego czytałem z zaciśniętym gardłem, jako rzecz o kruchości cywilizacji i znikaniu form życia przez nie oferowanych, jak również rzecz o jednej z najstarszych figur ludzkiego losu, opartej na opozycji raju i wygnania, domu i bezdomności. Ściśniętemu gardłu towarzyszyło uczucie podziwu dla artystycznych walorów tej prozy, której cechami są rytm i prostota. Rytm i prostota należą do najcenniejszych atrybutów litery sztuki, w tym litery sztuki pisanej". Spotkaniu towarzyszyła wystawa fotografii autorstwa Michała Aleksandra Majewskiego. Było to wyjątkowe spotkanie, które na długo w mojej pamięci zostanie. Oczywiście miało dalszy ciąg... zakończyło się wizytą w „Gabinecie Wspomnień. Książki autorstwa Michała Aleksandra Majewskiego oraz Wojciecha Kassa opatrzone autografami twórców można wypożyczyć w MBP w Szczytnie.

Grażyna Saj-Klocek

Spotkanie w pamięci zostanie