Podczas wizyt wójta Kudrzyckiego w sołectwach ich mieszkańcy najczęściej dopominają się o naprawę dróg i oświetlenia

Spotkania wójta z mieszkańcami
We wtorek wójt Zbigniew Kudrzycki rozmawiał z mieszkańcami Kowalika

Wizytami w Farynach, Kwiatuszkach Wielkich i Dąbrowach w minionym tygodniu, wójt Zbigniew Kudrzycki rozpoczął coroczny cykl spotkań z mieszkańcami gminy. W programie każdego z nich znajduje się sprawozdanie z wykonanych, bądź będących w trakcie realizacji inwestycji oraz informacje związane z rozwojem gminy. Wójt zapoznaje też słuchaczy z najbliższymi planami inwestycyjnymi, które są bardzo obiecujące.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.