Stacje Uzdatniania Wody w gminie Szczytno będą rozbudowane i modernizowane. W pierwszej kolejności doczekają się tego Kamionek, Wawrochy, Szymany i Olszyny.

Stacje do modernizacji
Wójt Sławomir Wojciechowski: - Myślimy przyszłościowo, na lata do przodu

Inwestycje wodno-kanalizacyjne to obok przebudowy dróg zadania, na które gmina Szczytno co roku przeznacza najwięcej środków. Wśród zaplanowanych na ten rok działań znalazło się m. in. opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację i przebudowę stacji uzdatniania wody w Szymanach i Olszynach.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.