Radni powiatowi zdecydowali o powierzeniu urzędu starosty szczycieńskiego Jarosławowi Matłachowi. Będzie to już jego czwarta kadencja na tym stanowisku. Wicestarostą został wieloletni dyrektor Zespołu Szkół w Wielbarku Jerzy Szczepanek, a przewodniczącym rady – Jan Lisiewski. Ten ostatni miał w wyborach konkurenta w osobie dotychczasowego zastępcy starosty, Marcina Nowocińskiego.

Starosta na czwartą kadencję
Starosta Jarosław Matłach od dyrektorów podległych powiatowi jednostek otrzymał bukiety kwiatów i gratulacje

LISIEWSKI PRZEWODNICZĄCYM

W miniony poniedziałek (19 listopada) odbyła się pierwsza w nowej kadencji sesja Rady Powiatu. W trakcie obrad zapadły najważniejsze rozstrzygnięcia personalne w tym samorządzie. Posiedzenie otworzyła radna – seniorka Teresa Siemiątkowska, a następnie nowo wybrani radni otrzymali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie. Kolejnym punktem sesji był wybór przewodniczącego rady. Zgłoszono dwóch kandydatów, obu reprezentujących komitet Porozumienie Szczycieńskie: Jana Lisiewskiego i, co było pewnym zaskoczeniem, dotychczasowego wicestarostę Marcina Nowocińskiego. Ostatecznie przewodniczącym został wybrany Jan Lisiewski, pokonując Nowocińskiego stosunkiem głosów 12:7.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.