Jarosław Matłach zastąpił Kazimierza Oleszkiewicza na stanowisku powiatowego szefa OSP. W trakcie zjazdu nie tylko wybrano nowe władze, ale także podsumowano minione pięć lat działalności ochotniczego strażactwa w powiecie szczycieńskim.

Starosta prezesem

POTRZEBNE WSPARCIE

II zwyczajny zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP odbył się w sobotę 6 stycznia w restauracji "Pryma". Oprócz delegatów wzięli w nim udział m.in. burmistrzowie i wójtowie wszystkich szczycieńskich samorządów, zastępca komendanta wojewódzkiego PSP Mariusz Golakowski, komendant powiatowy PSP Mariusz Gęsicki oraz wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP Stanisław Mikulak. Sprawozdanie z działalności ustępującego zarządu złożył prezes Kazimierz Oleszkiewicz. Podsumowując minione pięciolecie, wyraził zadowolenie z faktu, że z roku na rok samorządy zwiększają nakłady na ochronę przeciwpożarową. Mimo to wsparcie wciąż nie jest wystarczające.

- Problemem w działalności zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Szczytnie są finanse. Organizacja konkursów wiedzy pożarniczej dla dzieci i młodzieży czy zawodów oraz inne działania wymagają środków, których zarząd prawie nie posiada - przyznawał Oleszkiewicz, dziękując jednocześnie wszystkim osobom i instytucjom służącym ochotnikom wsparciem finansowym.

Obecnie na terenie powiatu działają 34 jednostki OSP. Osiem z nich znajduje się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. W sumie jednostki zrzeszają 830 członków, w tym 52 kobiety. Ruch ochotniczy w powiecie może się poszczycić 24 drużynami młodzieżowymi.

ZAPRACOWANY PASYM

Ze sporym zainteresowaniem uczestników zjazdu spotkała się prezentacja przygotowana przez komendanta Mariusza Gęsickiego, obrazująca system ochrony przeciwpożarowej w powiecie. Zapoznał on zebranych z sytuacją w poszczególnych gminach, jeśli chodzi o wyposażenie jednostek oraz stan sprzętu, którym dysponują. Omówił także, jak wygląda system bezpieczeństwa na drogach powiatu. Komendant przedstawił też statystyki za lata 2002-2006. Wynika z nich, że gaszenie pożarów to nie najczęstsze zdarzenia, z którymi mają do czynienia strażacy. Coraz częściej muszą oni interweniować przy usuwaniu innych zagrożeń. Spośród powiatowych jednostek OSP należących do KSRG najbardziej obciążona zadaniami w 2006 roku była ta z Pasymia. Interweniowała aż 95 razy, podczas gdy średnia innych jednostek to 40-50 akcji w ciągu roku.

FILARY BEZPIECZEŃSTWA

Prezentacja stała się impulsem do dyskusji. Nestor szczycieńskich strażaków ochotników Ludwik Narewski zwracał uwagę, że w ciągu minionego 15-lecia w ochotniczym ruchu wiele zmieniało się na lepsze jeśli chodzi o wyposażenie, wyszkolenie i zaangażowanie strażaków. Z kolei Stanisław Mikulak przypomniał, że jednostki OSP są jednym z filarów w dziedzinie bezpieczeństwa jeśli chodzi o cały kraj.

- Nie ma możliwości zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa bez OSP. To podstawowa społeczna organizacja ratownicza - mówił Stanisław Mikulak.

Apelował także o odmładzanie szeregów OSP. Przy okazji ocenił stan wyposażenia oraz infrastruktury niektórych jednostek działających w powiecie. Jego wnioski nie zawsze były optymistyczne. Za palącą potrzebę uznał jak najszybszą pomoc ochotnikom z Jedwabna, którzy mają bardzo przestarzały sprzęt. Zadeklarował, że zarząd wojewódzki przekaże im 150 tys. zł na zakup nowego samochodu. Nie lepiej jest w gminie Dźwierzuty, gdzie kilka jednostek wciąż wyjeżdża do akcji mocno wyeksploatowanymi żukami, pamiętającymi zamierzchłe czasy PRL. Chwalił przy tym dokonania gminy Szczytno, która ostatnio zrobiła wiele na rzecz ochrony pożarowej poprzez budowę i remonty stażnic oraz zakup nowych pojazdów.

NOWE WŁADZE

Najważniejszym punktem obrad zjazdu był wybór składu nowego zarządu na lata 2007-2011. Jego prezesem został starosta szczycieński Jarosław Matłach. Funkcje wiceprezesów objęli komendant powiatowy PSP Mariusz Gęsicki oraz wójt gminy Szczytno Sławomir Wojciechowski. Sekretarzem wybrano wójta gminy Rozogi Józefa Zaperta, a skarbnikiem radną powiatową i skarbniczkę gminy Szczytno Jolantę Cielecką. Powołano również nową komisję rewizyjną. W jej skład weszli Krzysztof Fajbuś, Jan Brzozowski oraz Leszek Mikulak.

Ewa Kułakowska

2007.01.10