Coraz więcej samorządów nagradza najzdolniejszych uczniów uczęszczających do podległych im szkół. Ostatnio do tego grona dołączył powiat, fundując 64 prymusom tablety. Z kolei w mieście nagrody i wyróżnienia burmistrz miasta w formie finansowej otrzymało 54 uczniów.

Starosta rozdał tablety, a burmistrz pieniądze
Nagrody od starosty Jarosława Matłacha odebrało 64 uczniów

NAGRODY STAROSTY

Tuż przed zakończeniem roku szkolnego samorządy powiatu i miasta nagrodziły najzdolniejszych uczniów. W środę 21 czerwca w sali konferencyjnej ratusza po raz pierwszy odbyło się wręczenie nagród starosty. Zgodnie z regulaminem, mogli je otrzymać uczniowie, którzy legitymują się wzorowym zachowaniem, osiągnęli średnią ocen co najmniej 5,2 w przypadku szkół ponadgimnazjalnych i 5,4 w przypadku gimnazjum, byli finalistami konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, a także wykazują nieprzeciętne wyniki w sporcie.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.