To była wyjątkowa kadencja Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Szczytnie. Z jednej strony nastąpiła znacząca poprawa wyposażenia poszczególnych jednostek, z drugiej - wzrost liczby zdarzeń z udziałem strażaków ochotników, w tym dwie wielkie nawałnice w Wielbarku i Rozogach. W sobotę podsumowano minione czterolecie i wybrano nowy zarząd oddziału. Na jego czele stanął ponownie starosta Jarosław Matłach.

Starosta znów prezesem

III Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Szczytnie odbył się w minioną sobotę w restauracji „Zacisze”. Jego głównym celem było podsumowanie kończącej się kadencji oraz wybór nowych władz. Sprawozdanie z działalności ustępującego zarządu przedstawił jego prezes, starosta Jarosław Matłach. Zwracał uwagę na to, że w ostatnim czasie systematycznie wzrasta liczba strażaków ochotników biorących udział w akcjach. W latach 2007 – 2011 musieli się oni zmagać ze skutkami dwóch potężnych nawałnic w Wielbarku w 2008 r. oraz tegorocznej w Rozogach. Pozytywnym zjawiskiem jest znaczące doposażenie jednostek – wiele z nich wzbogaciło się o nowe samochody, często zakupowane przy udziale środków zewnętrznych.

Na terenie powiatu działają 34 jednostki OSP, z czego 8 należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Skupiają one 1070 członków czynnych, w tym 116 kobiet, 29 wspierających i 106 honorowych. Funkcjonuje jedna drużyna kobieca oraz 18 młodzieżowych. Obecny na zjeździe wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP w Olsztynie Józef Maciejewski mówił z kolei o niepokojących zjawiskach w strażackim ruchu ochotnicznym, mając na myśli malejący w nim udział młodzieży. – O 33% spadła w województwie liczebność młodzieżowych drużyn pożarniczych, które były zawsze zapleczem budowania jednostek OSP – ubolewał, dodając jednak, że w powiecie szczycieńskim trend ten nie jest jeszcze tak bardzo widoczny. Jego zdaniem, aby go odwrócić, potrzebne są rozwiązania systemowe oraz zaangażowanie środowiska lokalnego.

Podczas zjazdu prezes Matłach wręczył pamiątkowe statuetki osobom i instytucjom wspierającym strażaków ochotników. Wśród wyróżnionych znalazła się m.in. redakcja „Kurka”.

Najważnieszym punktem spotkania był wybór nowego zarządu. Na jego czele stanął ponownie starosta Matłach. Wiceprezesami zostali Sławomir Wojciechowski oraz Mariusz Gęsicki. Na sekretarza wybrano Józefa Zaperta, a na skarbnika – Jolantę Cielecką. W skład zarządu weszli jeszcze: Krzysztof Otulakowski, Grzegorz Zapadka, Janusz Pabich, Czesław Wierzuk oraz Bernard Mius. Komisję rewizyjną tworzą: Leszek Mikulak, Jerzy Tyczyński oraz Jan Napiórkowski. Wybrani zostali także delegaci na zjazd wojewódzki: Józef Zapert, Wiesław Szubka, Stanisław Mikulak, Stefan Łomiak, Waldemar Burdyński, Jerzy Janowski, Stanisław Pac, Włodzimierz Budny i Krzysztof Fajbuś.

(ew)