Starostwo szczycieńskie zostało laureatem tegorocznej edycji konkursu „Godni Naśladowania”. Nagrodę otrzymało za wspieranie organizacji pozarządowych.

Starostwo godne naśladowania
Nagrodę przyznaną dla starostwa w Szczytnie odebrał z rąk członka Zarządu Województwa Sylwii Jaskulskiej (druga z prawej) starosta szczycieński Jarosław Matłach. Obok przedstawicielki organizacji pozarządowych, które promowały samorząd szczycieński (od lewej): Wiesława Zalewska, Anna Lipka i Dorota Studniak

W ubiegłym tygodniu w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie ogłoszono wyniki XIV edycji konkursu „Godni Naśladowania” organizowanego przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Ideą konkursu jest promowanie najlepszych, godnych naśladowania inicjatyw organizacji pozarządowych, działaczy społecznych, animatorów oraz samorządów w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.   Nagradzane są organizacje pozarządowe aktywnie działające w naszym regionie, a także osoby związane z naszym województwem, które w sposób szczególny, z pasją i zaangażowaniem budują społeczeństwo obywatelskie.

W tym roku spośród 69 zgłoszeń, wybrano laureatów w 9 kategoriach. Główny laur w kategorii „Samorząd Godny Naśladowania” przyznano starostwu w Szczytnie. - Sprzyja ono organizacjom pozarządowym i wspiera je finansowo. W budżecie co roku są dla nich zabezpieczane środki – tłumaczy Sylwia Jaskulska, członek zarządu województwa, współorganizatora konkursu.

(pul)