Oprócz gmin i miast naszego powiatu w kolejce po środki z pierwszej transzy Polskiego Ładu stanęło też szczycieńskie starostwo. Zgłoszone przez nie trzy wnioski opiewają łącznie na blisko 110 mln zł.

Starostwo też zgłasza się do polskiego ładu
Do obiektu po byłej pralni miałyby się przenieść poradnie specjalistyczne, gabinety nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Znalazłoby się też miejsce dla apteki całodobowej

DROGI

Najwięcej pieniędzy - 83,4 mln zł, przy wkładzie własnym 4,4 mln zł (5% wartości zadania), powiat chciałby pozyskać na kompleksową poprawę układu sieci swoich dróg. Chodzi o rozbudowę, budowę i przebudowę odcinków o łącznej długości 73,6 km

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.