Szczycieński MDK realizuje projekt pod hasłem „Szczytno w nutach zapisane”. Jego celem jest stworzenie zespołu złożonego z dzieci i młodzieży. Nad całością przedsięwzięcia czuwać będzie związana ze Szczytnem wokalistka Stashka.

Stashka łowi talenty
Stashka ma już duże doświadczenie w pracy z młodzieżą. Na zdjęciu podczas występu na Dniach i Nocach Szczytna w 2016 r. z uczniami SP z OI nr 2

Projekt pod nazwą „Szczytno w nutach zapisane” realizuje Miejski Dom Kultury. Zakłada on utworzenie 25-osobowego zespołu złożonego z dzieci i młodzieży w wieku 9 – 15 lat. Jego repertuar ma się opierać z jednej strony na folklorze, z drugiej – big beacie, w tym utworach Krzysztofa Klenczona. Kierownikiem projektu jest pochodząca ze Szczytna wokalistka Stashka, czyli Katarzyna Hain. Wszyscy młodzi mieszkańcy miasta, którzy chcą dołączyć do zespołu, najpierw muszą przejść przesłuchania. Odbędą się one w sobotę 19 maja w MDK-u, początek – godz. 12.00.

(kee)