Mieszkańcy piętnastu sołectw w gminie Świętajno zadecydowali na co przeznaczą środki z funduszu sołeckiego. W stolicy gminy dominować będą działania związane z utrzymaniem i doposażeniem boiska sportowego, a z kolei w Piasutnie - z estetyką i rekreacją .

Stawiają na estetykę i remonty świetlic
W budynku dawnej szkoły w Jerutkach na parterze mieści się świetlica wiejska. W tym roku mieszkańcy będą chcieli ją wyremontować, wykorzystując do tego fundusz sołecki

Ponad 450 tys. zł przeznaczy w tym roku gmina Świętajno na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego. O ile w sąsiedniej gminie Rozogi mieszkańcy najchętniej decydowali się na kwestie związane z bezpieczeństwem - remonty dróg i montaż oświetlenia, tu dominować będą zadania związane z doposażeniem i remontem świetlic oraz estetyką poszczególnych miejscowości.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.