Mieszkańcy Lipowca oraz nauczyciele Zespołu Szkół chcą, by uczące się tam dzieci i młodzież zdobywały wiedzę w ramach dodatkowych zajęć lekcyjnych. W tym celu powołali stowarzyszenie, którego głównym zadaniem jest pozyskiwanie środków na realizację projektów edukacyjnych podnoszących poziom kształcenia. Podjęte działania przyniosły już pierwszy efekt - dzięki wsparciu z Fundacji Wspomagania Wsi w czasie ferii uczniowie uczestniczyli w zajęciach łączących zabawę z nauką.

Stawiają na oświatę

Z MYŚLĄ O EDUKACJI

O tym, że solidne wykształcenie to podstawa, bez której trudny jest start w dorosłe życie, mówi się od dawna. Niestety, w wielu przypadkach kończy się na słowach. Tymczasem w Zespole Szkół w Lipowcu dyrekcja, nauczyciele oraz rodzice uczniów podeszli do sprawy poważnie.

Już od lat placówka realizuje szereg projektów rozwijających zainteresowania dzieci, a

zarazem włącza do nich lokalną społeczność. Aby jeszcze skuteczniej zabiegać o środki

zewnętrzne, środowisko związane ze szkołą założyło niedawno Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Lipowiec”. Jego powstanie to jeden z efektów realizowanego kilka lat temu przez placówkę projektu dotyczącego walorów przyrodniczych miejscowości.

- Celem stowarzyszenia jest pozyskiwanie jak najszerszej grupy osób wspierających działalność edukacyjną szkoły oraz zdobywanie funduszy m. in. na organizację zajęć pozalekcyjnych przygotowujących naszych uczniów do egzaminów - tłumaczy dyrektor Zespołu Szkól w Lipowcu Iwona Walesiak. Obecnie w stowarzyszeniu działa około 20 osób. Są to zarówno nauczyciele, jak i rodzice uczniów oraz mieszkańcy Lipowca. Dyrektor Walesiak podkreśla, że szczególnie zależy jej na tym, by do współpracy zaprosić jak najliczniejszą grupę ludzi związanych z lokalnym środowiskiem.

POŁĄCZYLI NAUKĘ Z ZABAWĄ

Stowarzyszenie ma już na swoim koncie pierwsze powodzenie. W czasie ferii zimowych

realizowało projekt rekreacyjno-edukacyjny „Winda”, którego celem było zagospodarowanie czasu wolnego uczniów w okresie przerwy w nauce. Koszty przedsięwzięcia, ok. 5 tys. złotych, pokryła Fundacja Wspomagania Wsi. Do pomocy włączył się także Urząd Gminy Szczytno, Ochotnicza Straż Pożarna w Lipowcu oraz miejscowa parafia. Przez dwa tygodnie ferii 30 dzieci, głównie z klas V i VI szkoły podstawowej uczestniczyło w dodatkowych zajęciach m. in. z języka polskiego, matematyki, techniki oraz wychowania fizycznego. W ramach projektu uczniowie pojechali na wycieczkę do Muzeum Przyrody w Olsztynie oraz wybrali się na basen do pływalni WSPol. w Szczytnie. Zajęcia były prowadzone przez wolonatriuszy, przede wszystkim nauczycieli Zespołu Szkół - Renatę Ruszczyk, Zbigniewa Ruszczyka, Roberta Tabakę, Monikę Pliszkę, Annę Prusińską, a także przewodniczącą Rady Rodziców Ewę Dzierlatkę i dyrektor Iwonę Walesiak.

- Dzieci chętnie brały udział w zajęciach, bo łączyły one naukę z zabawą. Na pewno było to coś lepszego niż siedzenie przed komputerem czy telewizorem - mówi Ewa Dzierlatka.

Uczniowie biorący udział w projekcie przeważnie pochodzą z niezamożnych rodzin. Stąd możliwość wyjazdu na wycieczkę czy basen oraz ciepły posiłek, były dla nich bardzo ważne i przydatne. Członkowie stowarzyszenia zapowiadają, że podobnych projektów będą realizować więcej.

- Chcemy, by nasze dzieci miały nie gorszy start w dorosłość niż ich rówieśnicy z miasta - mówi Ewa Dzierlatka.

(łuk)