Antoni Granacki, najstarszy mieszkaniec Jedwabna, ukończył sto lat. Mimo sędziwego wieku, wciąż cieszy się dobrym zdrowiem, pozostaje aktywny i pełen humoru, o czym mogli się przekonać goście, którzy przybyli do restauracji „Gościniec Mazurski”, aby złożyć dostojnemu Jubilatowi urodzinowe życzenia.

Sto lat pana Antoniego
Wśród składających panu Antoniemu urodzinowe życzenia nie mogło zabraknąć wicemarszałek województwa Sylwii Jaskulskiej (druga z lewej), przewodniczącej Rady Gminy Jedwabno Elżbiety Brzóski i wójta Sławomira Ambroziaka

URODZINY Z LICZNYMI GOŚĆMI

Antoni Granacki to postać dobrze znana mieszkańcom Jedwabna. Całe swoje życie zawodowe pracował jako leśnik, a jego wielką pasją było łowiectwo. W miniony czwartek 28 grudnia obchodził swoje setne urodziny. Z tej okazji w restauracji „Gościniec Mazurski” odbyła się urodzinowa uroczystość. Z życzeniami do dostojnego Jubilata przybyli wicemarszałek województwa warmińsko – mazurskiego Sylwia Jaskulska, władze gminy Jedwabno na czele z wójtem Sławomirem Ambroziakiem, a także były dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Jan Karetko i obecny – Adam Roczniak. Nie mogło też zabraknąć kolegów pana Antoniego z Wojskowego Koła Łowieckiego „Łoś” w Olsztynie oraz członków rodziny.

Dostojny Jubilat zdmuchnął świeczki z urodzinowego tortu

Jubilat otrzymał m.in. okolicznościowy list od wójta Ambroziaka, kierownik USC Katarzyny Koperskiej i przewodniczącej Rady Gminy Jedwabno Elżbiety Brzóski. Pana sędziwy wiek jest naszym wspólnym, drogocennym dziedzictwem - czytamy w nim.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.