Wiemy już, jak wygląda podział miejskich dotacji dla stowarzyszeń. Najwięcej środków, bo ponad 160 tys. zł przeznaczono w tym roku na zadania dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Z kolei na organizację imprez sportowych miasto zabezpieczyło w sumie 66 tys. zł, a na działania związane z kulturą i sztuką – ponad 40 tysięcy.

Stowarzyszenia z dotacjami
Na przeprowadzenie zawodów triathlonowych Stowarzyszenie Sportowe Mazury otrzyma od miasta 20 tys. zł

OCENIALI URZĘDNICY, ZDECYDOWAŁ BURMISTRZ

Zapadła decyzja o podziale dotacji z budżetu miasta na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego, przeciwdziałania alkoholizmowi, pomocy społecznej i działań na rzecz osób w wieku emerytalnym. Oferty organizacji pozarządowych oceniała komisja konkursowa, w skład której weszło troje pracowników wydziału edukacji: naczelnik Jacek Walaszczyk, Magdalena Wlazło oraz Małgorzata Enerlich. W tym gronie nie było żadnego przedstawiciela organizacji pozarządowych. - Jeden ich reprezentant może brać udział w pracach komisji, pod warunkiem, że jego stowarzyszenie nie ubiega się o dotację – tłumaczy Jacek Walaszczyk. Dodaje, że co roku informuje o tym stosowne ogłoszenie, ale tym razem żaden przedstawiciel stowarzyszeń się nie zgłosił.

Opinia komisji konkursowej trafia do burmistrza i to on podejmuje ostateczne decyzje w sprawie podziału środków.

SPORT

W tym roku na organizację imprez sportowych przewidziano łącznie 66 tys. złotych. Z tej puli najwięcej, bo 20 tysięcy otrzyma Stowarzyszenie Sportowe Mazury na przygotowanie zawodów triathlonowych.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.