Strażacki bank

Rozbudowa remizy

W 1973 roku strażacy z Jedwabna do swej poniemieckiej remizy dobudowali w czynie społecznym specjalną salę do imprez i uroczystości. W 1974 roku wykonano na niej elewację. Do gry na zabawach zawsze wynajmowano miejscowy zespół muzyczny. Organizacja imprez i zabaw tanecznych oraz wynajem sali na imprezy prywatne były wówczas jednym z podstawowych źródeł dochodów OSP Jedwabno.

Strażacy – bankierzy

Sytuacja finansowa OSP Jedwabno, dzięki pracy i aktywności strażaków, była jak na czasy PRL bardzo dobra. Do tego stopnia, że strażacy z Jedwabna pomagali innym. OSP Jedwabno wspierała pożyczkami swoich członków oraz sąsiednie OSP, na przykład w 1974 roku udzieliła pożyczki 1 500 zł OSP Nowy Dwór. W książce kasowej OSP Jedwabno zachował się też zapis z 1974 roku o pożyczce 1 500 zł dla miejscowego ORMO (Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej). Ówczesny naczelnik OSP Jedwabno Jan Brzozowski wspomina to tak: My mieliśmy pieniądze i własną salę, żeby samemu organizować imprezy i na nich zarabiać. Ci z ORMO, żeby zrobić swoją imprezę, musieli najpierw pożyczyć pieniądze na organizację zabawy. No i przyszli do nas. Trzeba było im pożyczyć. Takie były czasy i władza krzywo by patrzyła, jakbyśmy im tej pożyczki nie dali.

Zresztą i tak często było nerwowo, bo zawsze uczestniczyliśmy w uroczystościach kościelnych, co się nie podobało władzy. Pożyczyliśmy pieniądze nie tylko ORMO. Innym też pomagaliśmy. Nie tylko pożyczaliśmy, ale i dawaliśmy pieniądze jako darowiznę. Na sport, na orkiestrę itd. Dawaliśmy też pożyczki i zapomogi dla potrzebujących członków naszej OSP. Zachowana książka kasowa OSP Jedwabno z tych lat rzeczywiście potwierdza wypłatę takich pożyczek, darowizn i zapomóg. Na przykład w dniu 11.06.1974 r. OSP Jedwabno przekazała dla zespołu sportowego LZS Jedwabno cały dochód z zabawy w dniu 8.06.1974 r. w kwocie 1 038 zł.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.