Po 1945 roku na terenie gminy Jedwabno istniało 9 OSP. Obecnie jest ich już tylko 4. Po tych nieistniejących pozostały tylko opuszczone remizy i ludzka pamięć.

Straże, których już nie ma

OSP Lipniki

W Lipnikach działała przyzakładowa Ochotnicza Straż Pożarna przy miejscowym Państwowym Gospodarstwie Rolnym. Istniała już w 1967 roku. Przez wiele lat aż do końca działalności OSP Lipniki jej naczelnikiem był Edward Dąbkowski. Zadaniem OSP Lipniki było gaszenie pożarów na obszarze podległym Gospodarstwu. Gasiła między innymi pożary lasu i warsztatu PGR, który powstał wskutek spawania. Wyjeżdżała na zawody i ćwiczenia, na przykład do Warchał. W II połowie lat 80. OSP Lipniki wygrała nawet zawody gminne i pojechała na zawody rejonowe, gdzie młodzieżówka zajęła I miejsce a seniorzy III miejsce. Do wyjazdów służył OSP Lipniki zakładowy żuk. Nie był to samochód strażacki lecz zwykły żuk. Przy okazji wyjazdu na pochód 1 – majowy w Szczytnie strażakom z OSP Lipniki zakład kupił mundury strażackie, jednak bez czapek, których akurat nie było i dlatego strażacy z Lipnik na pochodzie wystąpili wówczas w hełmach. Czapki dokupiono nieco później. OSP Lipniki przestała działać około 1994 roku, po upadku Państwowych Gospodarstw Rolnych.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.