Studenci Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie będą odbywać praktyki w szczycieńskim szpitalu. Głównie chodzi o przyszłych ratowników medycznych, pielęgniarki i położne. Stanie się to możliwe dzięki porozumieniu zawartemu przez uczelnię z władzami powiatu oraz kierownictwem szpitala.

Studenci będą praktykować w szpitalu
Na wybór szczycieńskiego szpitala jako partnera porozumienia z uczelnią wpływ miały poczynione tu ostatnio inwestycje, w tym budowa SOR, a wcześniej także lądowiska dla helikopterów LPR

W ubiegłym tygodniu Starostwo Powiatowe i Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie zawarły porozumienie w sprawie patronackiej współpracy z Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. Z ramienia uczelni umowę realizować będzie Szkoła Zdrowia Publicznego UWM. Porozumienie zakłada m.in. wspólne prowadzenie badań naukowych, udzielanie wszechstronnej pomocy w zbieraniu materiałów potrzebnych do prac dyplomowych studentów, wspólnego organizowania konferencji, seminariów i kursów, a także współpracy nauczycieli akademickich, pracowników i studentów w celu odbycia praktyk zawodowych.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.