90 uczniów z terenu gminy Szczytno otrzyma stypendia motywacyjne za dobre wyniki w nauce w pierwszym semestrze bieżącego roku szkolnego. Odbiorą je jednak na innych zasadach niż do tej pory.

Stypendium na odległość
Tym razem nie z rąk wójta, a przelewem otrzymają stypendia najbardziej uzdolnieni uczniowie w gminie Szczytno

Przełom marca i kwietnia to okres, w którym od lat wójt Sławomir Wojciechowski wręczał najlepszym uczniom w gminie stypendia motywacyjne za wyniki w pierwszym semestrze. W tym roku zasady ich wypłacania zostaną zmienione. Wyróżnieni otrzymają je, nie jak dotychczas podczas uroczystego spotkania z rąk włodarza gminy

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.