Aż 83 stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce wręczył uczniom z gminy Szczytno wójt Sławomir Wojciechowski.

Stypendia dla prymusów
Nagrodzonym stypendystom, podczas uroczystości w sali Urzędu Gminy, towarzyszyli rodzice

Tradycyjnie po zakończeniu każdego szkolnego półrocza najlepszym uczniom z gminy Szczytno, mogącym się pochwalić średnią 5,4 i przy tym wzorowym zachowaniem, przyznawane są stypendia. Ich wysokość ostatnio wzrosła i teraz dla uczniów szkół podstawowych wynoszą one 500 zł, a gimnazjalistów – 600 zł. Łącznie za pierwsze półrocze roku szkolnego 2017/2018 nagrody odebrały 83 osoby (66 z podstawówek, 17 z gimnazjów).

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.